خودت و معرفی کن خواهش می کنم

بحث سر خوب یا بد بودنش نیست
همه چیز حول بود و نبودش می چرخه
اصلن کدوم دختر که حالا بخوایم سر عشق و عدمش به بحث بنشینیم
نه نیست یکی که بشه بهش اعتماد کرد
چه دخترش چه پسرش
منو تو رو
برا
پز
پول
موقعیت
SEX
می خوان
همه اش خوبه ولی به شرطی که تو یامنو هم بخوان
گفتند یبفت می نشود گشته ایم ما
گفت آنچه یا فت می نشود آنم آرزوست
/ 0 نظر / 9 بازدید