................ تو

اگه می دونستی چقدر  دلم برات تنگ شده................

الان اون زمانی يه که من می گم کاش..............

کاش الان نمی گفتم کاش...............

تو ذاتت ......

اگه دری وری می گم فقط خواهش می کنم من و ببخش سبب تويی.

خالی ام برای نوشتن.خالی يه خالی.

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
آفتاب

پس تو هم دلتنگ می شی!!کسی هست که این حس رو تجربه نکرده باشی؟ دقت کردی ما آدمها چه تجربه های مشترک و در عین حال متفاوتی داریم؟.... گاهی وقتها چه زود دير می شود... منظور من هم از شراب همون بود!! وگرنه دور اون يکيو که خيلی وقته خط کشيدم...سردرد شديدی ميگيرم... يعنی راهی بهتر از شيخ اجل سراغ نداری؟...اين جوری که ناکام از دنيا ميريم...