نورا٩

مست بودیم و مس رقصیدیم مست بودیم خوابیدیم مست بودم و با تو بودم تو هستی در کنارم با من زیبایی لحظات کنار تو بودن همیشه به یادم خواهند ماند امشب را نمی دانم چگونه به سر کنم ترسم از فرداست ترسم از صبح است آغازی که تو حتی برای ثانیه ای کنارم نباشی ترسم از لحظات تنهایی و جنگ با خیال و خاطرات این چند روز است ترس که آنقدر دوستت دارم که می ترسم برای ثانیه ای نباشی دوستت دارم

/ 1 نظر / 14 بازدید
وديگر هيچ

اينجا مينويسم جار ميزنم منم دوست دارم پدرام دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم تو همه چيزمي همه چيز با تو زنده شدم زندگي كردم هروز هر ثانيه كنار تو كنار هم