سال کورش کبير

همه بر پا که خاک پاک ما که

چند هزار سال قدمت داره

داره بدست ظالم می شه ضايع.

/ 2 نظر / 7 بازدید
نازنين

هان؟؟؟ بلندتر بگو

نازنين

در مورد این آپدیت هم... از ماست که بر ماست