پاک خودمونم رفتيم گرو

می دانی؟؟؟؟؟

خدا ٬ سه گروه و دوست داره و از آنها محافظت می کند

۱ - خردسالان

۲ - کهنسالان

....

...

..

.

۳- مست      +      الف  و نون         =   مست + ان    =مستان

/ 1 نظر / 8 بازدید
آرش

اینو بزن...گرمت می کنه!!!