نامه ای به دوست

ببين دوست !! می دانم که داری اين نوشته می خوانی - احتمالاْ چون خود تو رو مورد بحث قرار دادم با ولع هر چه تمام تر می خوانی - خوب گوش ات را باز کن اين اولين نامه از سری نامه های من به هر چيز ممکنی که می شود بهش گير داد.چون تا مغز سرم غر يا قر - نمی دانم کدام درست تره - دارم که بزنم پس به همه چيز از اين لحظه ببعد گير می دهم و می نويسم . در راستای اين عمل فرهنگی بايد اين موضوع راباستحضار علما فضلا برسانم که تمام مشکلات گذشته اعم از تنهايی های مفرط يا اون موضوعات عاطفی همه رفع گرديده .پس نيازی به دل سوزی ندارم.در ضمن اينجا خونه منه!! خوردن انواع مشروبات آزاده. کشيدن انواع سيگار ها و دراگ های گوناگون هيچ منع قانونی نداره . اينجا قانون گذار منم . بهتر دو مورد زير را که هيچ وقت برای من حل نمی شوند را در نظر بگيريم بعد نامه های بعدی را می نويسم.

۱- زمين گرد نيست .فقط يه کوچولو گوشه هاش پخه.

۲- Always  a  catch

/ 7 نظر / 10 بازدید
دنيا

اينجا چی جيزه؟‌اونم بگو !

دنيا

چقدر خشنننننننننننن

دنيا

خونه باحاليه خوشمان آمد

مهسا (گاه نوشت)

ولی فکر کنم تو از اون وری افتادی ديگه خيلی... هميشه و همه اينطوری نيستنو به این وحشتناکی !! البته اين نظر منه . منم توی ارتباط با جنس مخالف از اون وری افتادم خيلی !

دنيا

از قدیم گفتن :ديوانه چو ديوانه ببيند خوشش آيد نه چرا ناراحت شم حقيقت تلخه با تبادل لينک موافق بودی خبرم کن رسيدم تهران لينکت کنم