ری ..... ه

اگه يه روز می فهميدم خدايی وجود داره فقط می پرسيدم چرا منو يه موجود مدار ۴۸ درجه ای آفريدی.

اصلا منظورت از اين حرکت چی بود که منو آفريدی.

/ 0 نظر / 11 بازدید