زهر مار نخند

من را  ببخش و او را بيا مورز.

من از حق رسمی و طبيعی خودم نسبت به همه کس و همه چيز گذشتم.

از طلا بودن پشيمان گشته اييم  مرحمت فرموده ما را مس کنيد

از همين امروز می گويم  به هيچ انسانی اعم از سيگاری هروئينی بنگی دائم الخمر

هيچ کدام اعتمادی ندارم

از اين که اونور تر که نيست به خودمم اعتماد ندارم

 

/ 2 نظر / 10 بازدید
نيلوفر

منم گذشتم .از حق رسمی وطبيعی خودم نسبت به همه کس و همه چيز .... ولی خب . فعلا روی مدر صفر درجه ام . آتش بس شده .