نامه ای به دوستان

زمین و کندم ٬ سوراخ کردم تراش دادم٬ ولی ..... باز هم صاف ماند.
حالا از این نویسنده باز هم بخوانید.

بهانه های مرگ آلود

/ 2 نظر / 8 بازدید
مجید

سیستم جدیدی برای افزایش آمار وبلاگ

ملیحه

گاهی باید سکوت کرد شاید خدا هم حرفی برای گفتن داشته باشد.... [گل]