حاجی ۴

حاجی يه خبر توپ توپ .تو تمام کافی شاپ ها سيگار کشيدن ممنوع شد.دو روزه گاندی ريخته به هم.

حاجی يکی از بچه ها امروز يه حرفی زد !!!!! دهنم وا موند.

گوش کن ٬ گفت:تو يک قديسی اگر٬ هيچ وقت دروغ نگی حتی به خودت!ولا  اينکه بدن فروش باشی.

/ 0 نظر / 7 بازدید