ديوانه ۳

حوصله ندارم ۱۵ واحد افتادم.

داغونم. کسی جارو خاک انداز نداره.

/ 2 نظر / 10 بازدید
غرغرو

من دارم!!!

آناهید

ااااااااااا پس میشه بگی در طول ترم چه میکردی؟حالا بیخیال پیش میاد دیگه من آپم دوست داشتی سر بزن.