امشب

امشب يک شمع روشن می کنم تا شعله اش همه چيز را بسوزاند.

قديم ها که فکر می کردن آتش همه چيز را پاک می کند.که می کند.

ولی من فکر می کنم الکل (از نوع خوردنی اش همون مشروبات -جمع اشتباه می دانم-) آدم را پاک تر می کند.

پس امشب هم شمع روشن می کنم هم مشروب می خورم.

 

به سلامتی ..................

 

/ 2 نظر / 8 بازدید
آرش

به سلامتی هرچی مرد... نوش!