مست 1

مهم نیست . اصلاً تو این دنیا وجود نداره.

یخه من و چسبیده . باشه کوتاه می آیم.

اینجا وجود نداره.اینجا هیچکی اخلاق نداره.

اینجا منم اخلاق ندارم .

اینجا تو هم اخلاق نداشته باش.

 

/ 2 نظر / 9 بازدید
آرش سوکی

اون روزا ما دلی داشتیم وسه مردن جونی داشتیم ... !