نورا ١١

در همین کوچه ها بود دوست داشتن را گم کردیم ادرسش را دارم کاش دوباره باهم سر بزنیم

/ 4 نظر / 24 بازدید
سجاد کیا

قشنگ مینویسی..

شیما

آدرسش را داشتن بی فایدست این روزها کوچه ها زود رنگ می بازند..

رها

همه را گمش کردیم