به ...............ا

اوه اوه ............

زرتم غمصور شد

رسمان به ......ا رفتم.

همشم زيره سره اين ..................

ک................ننه است

/ 2 نظر / 12 بازدید
نيلوفر

آره . اين يه نوع ِ خستگي رو خوب ميفهمم . منم حسابي خسته ام . اميدوارم يه جورايي زندگي رو به راه بشه . هرچند كه ............. فقط اميدوارم .

مرجان

خيلی داری تند ميری پياده شو یه کم قدم بزن و دورو برت و خوب ببین دنيا به اين بدی ها هم نيست ديگه ... هميشه خوب نيست اما گاهی بد بودنشم لازمه ... سخت نگير مرد جوان