حالا

شراب تلخ می خواهم که مرد افکن بود زورش

که تا يک دم بياسايم زگيتی و شروشورش

 

 

   فقط يک دم فقط..............................

کثافت.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

/ 2 نظر / 7 بازدید
عسل

هی چته؟ هيييييييييييس يه ذره اروم چقدر با کينه داری حرف ميزنی

آفتاب

آخ گفتی!! اگه تونستی اون شراب رو جايی پيدا کنی به من هم خبر بده...يک دم هم غنيمته از اين لجنزار بيايم بيرون...