من مست مستم بابا ........

ای گور پدر نشگی بعد التماس.

ای گور پدرت دائی .اين چه آشی بود برا ما پختی؟!!!!

پاک خودمونم داريم ميريم گروو!!!!!!!

/ 7 نظر / 11 بازدید
آرش

1- گوزن ها 2- همسفر خیلی دوستشون دارم

آرش

تو اونجوری شب و روز کردی و ما اینجوری آخرشم که نگاش کنی هردوش یعنی زرشک ...

آرش

اااااه ه ه هرچی خورده بودیم پرید ...

آرش

داداشی ظاهربین نباش دوست داشتم همینجوری فرار می کردم... راستی بیشتر چه روزایی و چه ساعتایی میری اون پاتوقت؟

شاليزار

هيچی از پستت نفهميدم ..... فقط ميگم شاد زی مهرافزون

مرواريد

به قول بهروز تو گوزنها : نمرديم تير هم خورديم ...

آرش

رفیقمی، نوکرتم تا جونم دارم پات وایمیسم ولی دیگه سرکوفت نزن ... !