نورا 5

در لحظه حضورندارم. هیچ جا نیستم هیچ کس نیستم افکار متلاطم دریا بس ناجوانمردانه خوروشان است.

قایق شکسته روی موج دل ها به کجا چنین شتابان؟

وایییییی ( اگر با خدا قهر نکرده بودم صدایش می زدم )

وایییییی ..............................................................

روی سنگ قبرم بنویسید

-تاریخ فوت 1/3/1391 خورشیدی-

وزیرش اضافه کنید همین یک جمله را فقط همین یک جمله را

 - تو بنویس-

-خلاصصصصصصصصصصصصصصص ص -

 

/ 2 نظر / 11 بازدید
و دیگر هیچ

هر شب خواب می بینم سقوط می کنم از یک آسمانخراش و تو از لبه ی آن خم می شوی و دستم را می گیری سقوط می کنم هرشب از بام شب و اگر تو نباشی که دستم را بگیری بدون شک صبحگاه جنازه ام را در اعماق دره ها پیدا می کنند.

و دیگر هیچ

بی تو در خلاء رها شده ام مثل انگشتانم در سوراخ های جیب ببین! چگونه نبودنت فقر و بی پناهی را رقم می زند از سرما می لرزم در هوای تابستان.