حاجی ۵

-حاجی! می گم چطور کاسه کوزه رو جمع  کنيم؟؟؟

-چطور؟؟

-اصلن مشتری نداريم! انگار هيچکی چرت و پرتای من و نمی خونه.خوب چرا بنويسم.؟

- نمی دونم يه چند روزی ادامه بده تا ببنيم چی می شه!

/ 1 نظر / 7 بازدید
Maryam

روزی که سهراب نوشت تا شقایق هست زندگی باد کرد خبری از دل پر درد گل یاس نداشت. باید اینجور نوشت: چه شقایق چه گل میخک و یاس زندگی اجباریست. اپم . میایی دیگه؟