مست19

با باقی فرق می کنم.زیاد حرف می زنم .گاهی خیلی کم  . همیشه برای خانم ها اینطوری بودم.آنقدر حرف نداشتم که حتی این جذابیت را داشته باشم تا چند نفری دورو برم باشند.خوب هر کسی یک جوری است . شاید این پیشانی ما هم بیشتر از حد مجاز منفی باشد.بالا خره اینگونه مقدر شده است.

                              (قسمتی از داستان خودم و..... -برای باقی اسم فکری نکرده ام-)

/ 0 نظر / 9 بازدید