در باب

                                                             در باب .....<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

مقرری یک سا عت هوای پاک کافه خوردن را جلو قهوه چی گذاشتم و عطای بحث وکنجار روز را به لقای خلوت ماشین بخشیدم.همین دیشب یا پریشب ،یادم نیست! چند دقیقه ای  توی برزخ بودم.آنجا هم این کافه دست از سرم برنمی داشت .مثل این فیلم های جدید بود، از این سوراخ به آن سوراخ  سرک می کشید ولی از دومی زوج ها شد کافه تا نوستالوژی روزمرگی من را کامل کند.

ارابه وفا دارم با بیب بیب تکنولوژی دار اش، گفت:بزن تازیانه سویچ را بر صدو ده اسب بخارم. ولی بغضی که کمی بالا تر از سرحد پاتیل شدن که فقط توجیح باخت شب قبل را نشان می دهد ، جمع شده،سد راه فرآیند دستورات مغز به اندامی می شود، که وظیفه خطیرسلامت رسیدن شان را به رخت خواب طبقه سیزدهم به دوش داشتند.

فکر نمی کردم همه اش بلوف باشد.* "برای تحمل دل تنگی ابتدا باید بتوان خودراتحمل کرد.دل تاریک ودمغ به جمع پناهیده می شود." دنبال اش گشتم ، بر خلاف جریان دست و پازدم  ولی آب گل آلود بود.شاید بالا دست تربود!. گفتی : دریا هویت ات را می گیرد .ولی من خیلی قبل گم اش کرده ام .تو قوانین و زیر پا گذاشتی تا حالاچه کسی دیده و شنیده که بت ها هم اشتباه می کنن !؟ نه قهوه چی تو گاف دادی .حالابا صدای کلفت ات  بگو:انسان حیوانی است اجتماعی ،والا به سید والشهدا !.

همه شان به هم ربط داشته ، از سال پیش ، یکی دو تا نبوده . سریال وار هر سه چهار ماه،  مثل عذابی که بر سر قوم هود فرستاده می شد ، بادی بود که من با هشتاد کیلو وزن ثابت برای اش کاه بودم .بعدی! زیاد دور نیست، تا یکی دو هفته دیگر تراژدی امسال این سریال ها سر می رسد .عید هم حتماً قسمت بعدی.

این هم از خوبی های تکنولوژی است که اندام محافظ سلامتی ، می توانند گاهی با عکس العملی کوچک اسب هارا آرام کنند ، شیشه را پایین بکشند.دست اماکن اینجا کوتاه است و سیگاری ها آزاد.

 

باز هم ادامه دارد.........

/ 4 نظر / 8 بازدید
آرش

چقدر اين متن برام آشناست. خوشحالم که بالاخره يه دوست پيدا کردی و خوشحالترم که اون دوست منم! چرا نباشی؟!!! چی شده؟! از خودت بگو. سن؟ بچه کجايی؟! چيکار ميکنی؟! با کی زندگی ميکنی؟! ... البته اگه دوست داری

مرواريد

صبح عالی متعالی ! کله صبح کله پزی هنوز تعطيله ... من اومدم وبلاگ گردی !!! خوب ... و شما ...از سبک نوشتنت خوشم اومد شاد زی همين !

آرش

خوب من پرسيدم. تو ايميل منو داری. ايناهاش

آرش

راستی اين ماشينی که پشت فرمونش نشستی چيه؟!