نورا١٠

طعم تلخ وگس قهوه مانند دوست داشتنت را دوست دارم بدون انکه بدانی فنجان چندمی

/ 2 نظر / 21 بازدید

ته فنجان قهوه ات را نگاه كن فالم را ميبيني طعم تلخ و گس قهوه ات چاشني زندگي من شده كمي شكر به آن اضافه كن فقط كمي

وديگر هيچ...

ته فنجان قهوه ات را نگاه كن فالم را ميبيني طعم تلخ و گس قهوه ات چاشني زندگي من شده كمي شكر به آن اضافه كن فقط كمي