داستان

عجب داستانی تو اين ملک .

طرف تا کاره ای نشده همش داره  تمنا و التماست و می کنه.

تا می زنه می شه يه چيزی ...

می يادو جلو ما باد شکم در می کنه .

/ 0 نظر / 8 بازدید