مست12

گفتی: بنویس.

هر چه اصرار کردم بلد نیستم کوتاه نیامدی.

حالا می نویسم.

ولی تو .........................

/ 0 نظر / 11 بازدید